Marmos Doğal Taş - Natural Stone

Kalite Politikası

1) Hizmet verdiğimiz doğal taş sektörüne yönelik olarak, tüm yasal gereklilikleri yerine getirerek, müşterilerimizin hizmet ve kullanımına sunmak,
 
2) Ürün ve hizmet kalitesini sürekli arttırarak; global çapta rekabet edebilir ürünleri yerli üretim avantajı ile piyasaya sunmak,
 
3) Kalite politikası ve hedeflerinin tüm şirket bünyesinde benimsenmesi için gerekli çalışmaları yaparak, çalışan eğitimlerini organize etmek,
 
4) Ürün çeşidi ve kalitesini tüketici beklentileri ve istekleri doğrultusunda yönlendirmek,
 
5) Yürürlükte olan yasalar çerçevesinde hareket etmek ve maksimum düzeyde duyarlı olmak,
 
6) İstihdamı arttırmak, insana yatırım yapmak, çalışanlarımızı eğitmek, iş memnuniyetini sağlamak ve motivasyonu arttırmak,
 
7) Tüketici memnuniyetini ön planda tutmak,
 
8) Uluslararası standartlarda üretim yapmak,
 
9) Kurum kültürünün oluşmasını sağlamak,
 
10) Takım çalışmasına önem vermek,
 
11) Üst Yönetim olarak, Kalite Yönetim Sistemimizin sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederiz
 
12) Üst yönetim olarak, uygulanabilir şartları yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.